Middeleeuwse kampen & entertainment

Afgelopen editie hebben alle bezoekers kunnen genieten van lokaal tot tot internationale re-enactment groepen en entertainment. Hieronder vindt u een overzicht van een deel van het aanbod wat aanwezig zal zijn op de Slag om Altena 2022.

 


 

Heeren van Altena

Onder de banieren met de rode zalmen komen de Heeren van Altena hun kampement opzetten op het terrein van de Slag. Laat je terug voeren naar het late 15e-eeuwse Altena met zijn bourgondische bewoners. Binnen het kampleven kom je allerlei figuren en aspecten uit deze tijd tegen, wat zorgt voor een mooi doorsnee beeld van de 15e eeuw. Neem een kijkje in de wapenarsenalen van de Heeren en zie de ridderharnassen waarmee zij ten strijde trekken. Kom alles te weten over de verschillende middeleeuwse wapens en beschermingen uit die tijd. Bezoek de tenten van de ambachtslieden en ervaar hoe men in de middeleeuwen allerlei alledaagse producten en voorwerpen met de hand wist te vervaardigen. Ondertussen is de kok druk bezig in de middeleeuwse keuken, terwijl verschillende kampleden rond de tafels zitten om sterke verhalen te vertellen over strijd en overwinningen. De Heeren van Altena nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen in hun kampement.

heerenvanaltena.nl

 


 

Armin

Kinderen gebruiken de 12 belegeringswapens (middeleeuwse katapulten, trebuchet’s en een scorpio) om kastelen en burchten te vernietigen. Toeschouwers worden soms ook op de korrel genomen, u bent verwittigd!

 


 

Bandjes en Wantjes

Bandjes en Wantjes is ontstaan uit mijn passei voor weven. Ik beoefen vingerweven, kaartweven en bandweven. Gaandeweg zijn er ook naaldbinden en sprangen bijgekomen. Maar met al die lockdowns verveelde ik mij een beetje en ik zocht nieuwe uitdagingen. Dat werden coilen en netten breien. Had ik ook al gezegd dat ik zelf mijn wol spin en verf met planten uit de natuur? Het resultaat van al die huisvlijt ziet u in mijn nederig luifeltje: Bandjes en Wantjes.


 

Campvere

Een Re-enactment- en Living History groep, die de 15e eeuw zo waarheidsgetrouw mogelijk tracht uit te beelden, “ter leringh ende vermaeck”. D.m.v. demonstraties en shows rond de middeleeuwse vechtkunst, het beoefenen van ambachten en het maken van middeleeuwse muziek, trachten wij mensen een zo goed mogelijk beeld te geven van het leven in de late middeleeuwen. Centraal staat bij ons de belangrijke Zeeuwse familie van Borselen en hun huishouden. Aangezien de heren van Borselelen de heren van Veere, Campvere in het Engels, waren, is de groep Campvere genoemd. De Engelse vertaling is gerechtvaardigd uit het feit dat Veere belangrijk was vanwege de handel met Engeland en het feit dat Wolfert VI van Borselen gehuwd was met Mary Stuart, de dochter van de Schotse koning James 1. Bij de Slag van Altena zal Campvere er zijn met een aantal ambachten en zal er ook wat muziek gemaakt en gezongen worden. Qua ambachten zullen te zien zijn: een weefster; 2 borduurders; houtsnijwerk (beeldjes); maliën vlechten (ook sieraden) en zal de heelmeester ook aanwezig zijn met zijn medische stand.

kssf.nl


 

Compagnie van Brederode

Compagnie van Brederode 1473 Ardent Desir Onze leus vertaald: Brandend verlangen. Wij zijn een middeleeuwe re-enactment groep in de late middeleeuwen met ridders, boogschutters, ambachten en kanonniers. Wij hopen u een mooi en authentiek middeleeuws kamp te laten zien en een kijkje te kunnen bieden in het dagelijks leven van verschillende invalspunten

compagniebrederode.nl


 

De Schelmen van't Scheldt

De bedoeling van onze groep is om de late Middeleeuwen in Vlaanderen (circa anno 1450) zo nauwkeurig mogelijk te herbeleven op speciale evenementen die plaatsvinden over heel Europa. Onze leden zijn reeds in volgende landen op evenementen te gast geweest: België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Denemarken en Italië.
Deze evenementen houden meestal in dat er gedurende een (verlengd) weekend in een middeleeuwse setting wordt geleefd waarbij een zo historisch correct mogelijke beleving wordt nagestreefd: slapen in authentieke tenten, koken op het kampvuur, aangepaste kledij en voeding… De meeste evenementen zijn vaak gelinkt aan een toernooi of veldslag. Onze leden hebben dan ook de nodige training ondergaan om hun mannetje te kunnen staan tijdens deze gevechten.. Gedurende het hele evenement krijgen bezoekers uitleg over hoe er toen geleefd werd.

deschelmenvantscheldt.weebly.com


 

De Wentwood Company

In het zuidoosten van Wales, in het gewest Monmouthshire, ligt het Wentwood Forest, wat deel uitmaakt van het district Gwent. Waar de beste speervechters uit het noorden kwamen, kwamen uit Gwent echter de beste boogschutters van Wales. Deze boogschutters waren, zoals het toentertijd werd gezegd: ‘accustomed to war’ – geharde krijgers, door de wol geverfd in de strijd. De kleuren gedragen door deze strijders waren groen en wit en telde naast boogschutters ook soldaten met zwaarden, speren, maces, guisarmes en bijlen. De Wentwood Company is een groep huurlingen die van origine uit Gwent komen. Na heel wat jaren gevochten te hebben in de White Company, onder leiding van John Hawkwood, heeft deze compagnie door Europa getrokken en zijn ze uitgekomen in de Lage Landen, om hier hun soldij te verdienen.

wentwoodcompany.nl


 

Gebroeders Pelgrom de Bye

2 afvallige broers die verbannen zijn van hun familie. Nu trekken ze door het land als huurling en ambachtsman. Hiermee proberen ze geld te verzamelen om te overleven in deze barre tijden. Uitleg over het leven en de wapens van toen geven wij de hele dag. Kinderen kunnen op een veilige manier op de foto met hun favoriete wapen. Het leven rond 1450 kun je zien, horen en voelen.

Facebook Gebroeders Pelgrom


 

Graven van Holland

De Graven van Holland verbeelden een groep huurlingen en hun volgelingen. Deze werken in opdracht van de bestuurders van Holland, onder Hertog Philips de Goede. Als groep concentreren wij ons op het tijdsvak 1440-1465. De ‘honderd jarige oorlog’ en ‘de hoekse en kabeljauwse twisten’ hebben wij reeds achter ons gelaten. Het is een periode van rust. De Hertog heeft de adel aan zich verbonden door middel van de Orde van het Gulden Vlies, daarbij is hij een goede mecenas (beschermheer) voor vele kunstenaars en muzikanten. Het hofleven bloeit als nooit tevoren. Wij hebben ons als huurlingen toegelegd op het boogschieten en het zwaardvechten, maar in rustigere tijden houden wij ons ook bezig met onze ambachten.

gravenvanholland.nl


 


Hanzecompagnie

Onze naam heeft een middeleeuwse achtergrond. In de 12e eeuw ontstond de Hanze als een verbond van kooplieden. In het midden van de 14e eeuw groeide dit uit tot een internationaal verbond van Hanzesteden.Door samen te werken konden handelaren onderling toegang verkrijgen tot markten en havens van vele middeleeuwse steden in het westen en noorden van Europa. Door deze samenwerking kon de Hanze de belangen en handelswaar van de aangesloten steden beter beschermen. De machtige Hanze was dan ook zeer goed in staat om ridders en voetvolk op de been te brengen om af te rekenen met vijanden.In de Nederlanden waren oostelijke steden als Groningen, Kampen, Elburg, Hattem, Doesburg, Zutphen, Deventer, Arnhem en Nijmegen lid van de Hanze. In de middeleeuwen waren honderden steden in de West- en Noord-Europese landen aangesloten bij het Hanzeverbond. Nog steeds bestaan er tussen die steden veel internationale contacten. Jaarlijks worden de Internationale Hanzedagen telkens in een andere Hanzestad gehouden. In 2017 waren de Internationale Hanzedagen in Kampen. Een belangrijk evenement was toen het internationale middeleeuwse kampement in het stadspark en de opvoering van een stuk Kamper Hanzegeschiedenis uit 1423.In de naam Hanzecompagnie zijn enerzijds de ambachten en handel te herkennen. Anderzijds maken zowel het woord ‘Hanze’ als het woord ‘compagnie’ duidelijk dat we onze belangen ook gewapenderhand kunnen verdedigen. Bij compagnie kun je niet alleen denken aan een legereenheid, maar ook aan een handelsonderneming. De naam Hanzecompagnie vertegenwoordigt daarmee zowel de ambachten als de ridders binnen onze groep. De uitvalsbasis van de Hanzecompagnie is de historische Hanzestad Kampen.

hanzecompagnie.nl


 

Het Middeleeuwsch Geselschap

Het Middeleeuwsch Geselschap is een 15e eeuwse re-enactment groep. Afhankelijk van wie van ons aanwezig is, laten wij graag het een en ander zien of beleven in ons kampement. Van uitleg over wapens en harnas tot het even passen van een helm. Bekijk ons middeleeuws ingerichte kampement, kijk hoe er middeleeuws gekookt wordt of speel een middeleeuws spelletje mee. We vertellen over de kleding, laten het maken van koorden zien of zijn bezig met borduren of weven. Kinderen mogen zelf ook even proberen hoe een koord gemaakt wordt. Soms hebben we wat kleine spulletjes mee die te koop zijn, zoals wat hoedjes, buideltjes, lucet of koordwieltjes. Af en toe gaat er ook een leerbewerker met ons mee.

Facebook Het Middeleeuwsch Geselschap


 

Het vrije gezelschap

Het jaar is 1421 AD en een jaar na de desastreuze veldslag in Grünwald keren een ridder en een priester van de Duitse orde terug naar hun geboorteland. Hun missie, het verkrijgen van fondsen en land van de Hertog van Gelre, Graaf van Holland en de Hertog van Bourgondië voor het opzetten van nieuwe commanderijen en het rekruteren van troepen voor de verdediging van de landen van de Duitse orde tegen heidenen, ketters en de vijandige koningen en prinsen aan de oostgrens van het Rooms Christendom. Ridder Cleys Wolfart van Arendshorst is een krijger getekend door strijd. Priesterbroeder Martinus van Odern houdt voor hem de boekhouding bij en spreekt onderweg tot het religieuze geweten van de heren, boeren, burgers en buitenlui die zij onderweg ontmoeten. Helaas is de weg lang en gevaarlijk en zal het gezelschap lange reizen moeten maken, langs vele kastelen en kampementen om hun pleit te laten horen bij de lokale heren en zullen ze soms genoodzaakt zijn mee te vechten. Als een geluk bij een ongeluk ontmoeten ze op een dag de jonge ridder Reinder van Dokkum, zijn vrouw Laura IJsweart en hun metgezellen de familie Van Koolhoven. Nelis van Koolhoven en zijn vrouw Godelieve zijn rijke burgers uit Des Graven Hagen. Zij reizen langs steden, kastelen en jaarmarkten om zaken te doen en hebben zich bij de jonge ridder aangesloten om te profiteren van zijn aanzien bij de adel. Ook de broeders van de Duitse orde zien hun kans om hun heilige plicht te doen en deze onschuldige christenen te beschermen onderweg en tegelijkertijd hun weg te vinden naar de vrienden van ridder Reinder en de zakenrelaties van de heer Van Koolhoven. Zo reist het gezelschap door de lage landen, van Bourgondië tot het Heilige Roomse Rijk. Hun kampement is altijd in beweging. Er moet immers worden gekookt en gewassen worden, maar ook worden geschreven, gepredikt, gevochten en vermaakt. Reist u met ons mee? Behouden reis.

Facebook Het Vrije Gezelschap

 


 

Hollandse Bastaarden

Het is 1477, Karel de Stoute is gestorven. In het graafschap Holland woedt er al jaren een woeste strijd tussen twee groepen: de Hoeken, die de adellijke machtspositie willen behouden, en de Kabeljauwen, die de macht naar de steden willen brengen. Na veel bloedvergieten lijkt het er eindelijk op dat de Kabeljauwen op het punt staan om het te gaan winnen van de adellijke Hoeken. Maar sommige Hoeken geven hun adellijk voorrecht niet zomaar weg en zullen tot het bittere einde de Kabeljauwen bestrijden. De Hollandsche Bastaarden nemen je mee terug naar de laatste periode van de Hoekse-en Kabeljauwse twisten. Geleid door een bastaardzoon, gefundeerd door zijn adellijke halfzus, trekt dit Hoekse oorlogskamp door stad-en land. Voorzien van meerdere ridders gaat deze groep de strijd aan met de Kabeljauwen, maar soms worden er ook onderling nog wat disputen uitgevochten. Het kamp beweegt daar waar de bastaardzoon zijn glorieuze daden kan vertonen, in de hoop dat hij eindelijk zijn roem kan omzetten naar erkenning als echte adellijke zoon in een vaste machtspositie. De Hollandsche Bastaarden geven een inkijk op het leven in een oorlogskamp, waarbij er harnasdemonstraties, zwaardvechtlessen en kiddiebattles worden gehouden.

Facebook Hollandse Bastaarden

 


 

Huurlingen van Voorne

Wij zijn de Huurlingen van Voorne, de persoonlijke lijfwachten van Jacoba van Beieren. We proberen naar beste kunnen een vijftiende-eeuwse groep huurlingen uit te beelden, compleet met hun gevolg van vrouwen en kinderen. Vele soorten wapens en daarmee vechtstijlen zijn er bij ons te zien. Een bastaardzwaard, de enkelhander met beukelaar, maar ook het mes en natuurlijk de longbow zijn bij ons te vinden. De vrouwen in het gezelschap staan ook zeker hun mannetje. Nog altijd schrikt een echte huurling huiverend terug voor de pollepels of ijzeren lepels van deze vrouwen, wanneer er weer eens ongeoorloofd uit de potten of pannen is gesnoept.

huurlingenvanvoorne.nl

 


 

Heidi en John

Wij zijn een rond reizend paar wat leeft van het verkopen en maken van lederen tassen en toebehoren.

 

 


 

Leder en draet

Henderik Heronimus Koster en zijn vrouwe in hun nederig stolpje aan het werk voor ridders en rijke kooplui, die bij hun fijne haarnetten en tasjes of lederen voorwerpen op bestelling kunnen laten maken. en Henderik Heronimus en zijn vrouwe aan het werk.

lederendraet.nl

 

 


 

Levende Geschiedenis Limburg (LGL)

Een re-enactment vereniging met als thuisbasis kasteelruïne Montfort (iets ten zuiden van Roermond). Dit is/was het meest zuidelijke kasteel van Gelre. De LGL richt zich op de middeleeuwen. Eén subgroep richt zich op de vroege middeleeuwen. Een tweede groep richt zich, als ‘die luyden van het Gelre’s overkwartier’ op de eerste helft van de 15e eeuw. Daarbij voeren wij trots het wapen van Gelre. Wij zijn van veel markten thuis. Ons krijgsvolk verdiept zich in I.33 en Lichtenauer en diens navolgers. Verder worden verschillende ambachten bedreven, kleding gemaakt en geëxperimenteerd met de middeleeuwse keuken. Naast boogschutters hebben wij ook kruisboogschutters. Hoewel wij streven naar historische accuratesse, ligt de lat om lid te worden laag, waarna de nieuwe leden snel, en binnen hun financiële mogelijkheden, geholpen worden hun uitrusting middeleeuws presentabel te krijgen.

levendegeschiedenislimburg.com


 

Sint Severus

Het Campement van Sint Severus is een groep 15e eeuwse huurlingen die reizigers begeleiden tijdens hun tochten van markt tot markt. (De groep is begonnen als ambachtgroep met escorte. St. Severus van Ravenna is patroonheilige van/voor diverse ambachten).

Facebook Sint Severus


 

't Ambachts Ghylde

Welkom! Bij deze verzameling van middeleeuwse ambachtslieden is eigenlijk altijd wel wat te doen. Of je nu zelf de handen uit de mouwen wilt steken of gewoon even wil toekijken hoe een ander iets creëert. Deze keer wordt het Ghylde vertegenwoordigd door Marskramer Selfgemaeckt, Wolspinnerij D'n droad kwait en De Spellenmaker. De Marskramer zal dit weekend druk in de weer zijn in onze keuken. Hij zal op houtvuur prachtige maaltijden op middeleeuwse wijze koken en bakken voor onze groep. Bij de assistent van de Marskramer kun je terecht voor de workshops kruidenkaars rollen en een workshop om op basis van verse kruiden zelf een thee samen te stellen. Bij Wolspinnerij D'n droad kwait kun je eeen van de drie workshops volgen. Leren spinnen met de spintol. Een koord maken met de lucet. Of een workshop naaldbinden om kennis te maken met de basis van deze voorloper van het breien en haken. Deze techniek was vroeger erg geschikt voor het maken van sokken en wanten. Ook hebben wij een kleine bibliotheek bij ons zodat je zelf even door de diverse boeken over schapenwol en het spinnen van wol kunt bladeren. En bij de Spellenmaker kun je terecht met het gezin, je vrienden, of gewoon lekker alleen, voor een middeleeuws bordspel. Speel lekker met elkaar of daag de Spellenmaker zelf uit voor een duel!

Facebook 't Ambachts Ghylde


 


 

Team haagse schutters

Wordt u de nieuwe Robin Hood of Willem Tell van Almkerk in 2022? Boogschieten: U heeft het vast wel eens gezien op TV, in de bioscoop, op vakantie en toen gedacht dat ziet er makkelijk uit, dat kan ik ook. Is het echt zo makkelíjk als het eruit ziet? U heeft nu de kans om het eens echt te proberen. Kom op 18 of 19 juni 2022 naar Altena's Laantje, 4286 BD in Almkerk, kom naar het Team Haagse Schutters en laat het ons zien. Het Team Haagse Schutters is speciaal daarvoor op 18 en 19 juni 2022 aanwezig om u te helpen met de eerste beginselen van het boogschieten. Man, vrouw, kind, linkshandig, rechtshandig, (onhandig?), 6 jaar oud of 106 ? We hebben voor iedereen een passende boog en we helpen u graag.

haagseschutters.nl

Van vezel tot draad

Wij zijn Anne en Anneke en laten zien hoe je op laat middeleeuwse wijze van vezels een draad spint. De vezels die Anne spint zijn onder andere wol, vlas, brandnetel en zijde. Door technieken uit de late middeleeuwen te gebruiken worden de draden tot een product gemaakt, gevlochten, gebreid of gewoven.

vanvezeltotdraad.nl


 

Woud der verwachting

een levende geschiedenis groep, gestart in 2005, stichting in 2007. Doelstelling is de verbeelding van de kunst van de gebroeders Van Lymborch en tijdgenoten rond 1400. Hun kalenderbladen in de Très Riches Heures van Jean de Berry vormen een belangrijke informatiebron.

Onze afvaardiging naar Altena bestaat uit boogschutters en manschappen van het Gewapend Escorte van Willem van Gelre, en bovendien leden van de Zwaardkring. In de maanden februari t/m mei 2022 reconstrueerden zij tijdens een reeks workshops op kasteel Ammersoyen brigandines uit onze periode. Deze laat middeleeuwse versie van een gepantserd vest was gemeengoed bij de infanterie, het voetvolk dat uit piekeniers, lansiers, hellebaardiers en boogschutters bestond. Zij zullen bij Altena gedragen worden.

Het publiek kan het kampement van “Het Woud der Verwachting zien hoe zo’n reconstructie in elkaar steekt. Voor de jeugd is een spel beschikbaar om hun kennis te testen wat een ridder zoal nodig heeft om zich persoonlijk tot een echte vechtjas te ontwikkelen.

hetwoudderverwachting.nl/slagomaltena

Bent of kent u een re-enectment groep die ook goed op ons festival zou passen, meld je dan aan door middel van onderstaande knop op mail naar info@heerenvanaltena.nl